gorivo
Izvor: markusspiske / Pixabay
TRŽIŠTE NAFTNIH DERIVATA

Kako se formira cijena goriva u Hrvatskoj

Svaka benzinska postaja u Hrvatskoj može imati svoju cijenu. Čak, cijene se mogu mijenjati i nekoliko puta dnevno. No, to nije tako jer naftne kompanije i dalje koriste staru formulu izračuna maloprodajne cijene goriva. 
NAPOMENA - zbog energetske krize, Vlada RH svakih 14 dana određuje najviše maloprodajne cijene eurosupera 95 i eurodizela, a cijene premium goriva forimiraju se na tržišnim osnovama.  

Kako je moguće da cijena goriva u Hrvatskoj raste, a barel sirove nafte pada već dva tjedna? Jedno je to od pitanja koje se konstantno postavlja u javnome prostoru kada dođe do rasta cijena goriva, naravno, uz popratne komentare poput - lopovi, kradu nas, sve je to laž...

Dakle, napominjemo:

 • cijena barela sirove nafte NEMA NIKAKVE IZRAVNE VEZE s formiranjem cijena goriva u Hrvatskoj!

Zašto?   

Hrvatske naftne kompanije NE KUPUJU sirovu naftu na svjetskim tržuištima niti ju takvu prerađuju, zato cijena barela sirove nafte (tipa Brent, što je važno naglasiti jer je riječ o nafti kojom se trguje u Londonu, a sirovom naftom tipa WTI trguje se u SAD-u) nije izravno vezana za cijene u Hrvatskoj, nego samo može dati potencijalni smjer kretanja cijena kod nas.  

Naftne kompanije u Hrvatskoj kupuju naftne derivate na međunarodnome tržištu. Riječ je o zatvorenom tržištu kojeg se kolokvijalno naziva Mediteransko tržište. To je zatvorena platforma na kojoj se trguje naftnim derivatima i podložna je velikim promjenama cijena (to se zove volatilnost). 

Što je naftni derivat? Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata ih definira:

 • naftni derivati – proizvodi dobiveni iz nafte (rafinerijski plin, etan, ukapljeni naftni plin, primarni benzin, motorni benzini, avionski benzini, mlazno gorivo benzinskog tipa, mlazno gorivo kerozinskog tipa, drugi kerozini, plinska ulja / dizelska goriva, loživa ulja, white spirit (specijalni teški benzin) i SBP, maziva, bitumeni, parafinski voskovi, naftni koks i drugi proizvodi)

Kako se formira cijena goriva?

Nekada davno, točnije do veljače 2014. godine, država je (kažemo država, ali su to zapravo bili Ministarstvo gospodarstva i Agencija za ugljikovodike), svaka dva tjedna su određivali koja će biti cijena goriva na benzinskim postajama. Posljednja regulirana cijena bila je 19. veljače 2014. godine:

 • Eurosuper 95 - 10,29 kn
 • Eurodizel - 9,69 kn   

Od tog datuma, zapravo, svaka benzinska postaja u Hrvatskoj može imati svoju cijenu. Čak, cijene se mogu mijenjati i nekoliko puta dnevno. No, iako naftne kompanije mogu slobodno formirati cijene, što bi zapravo značilo da bi cijene benzina i dizela na benzinskim postajama mogle biti značajno različite, to je de facto nemoguće. Zašto? Zato što naftne kompanije i dalje koriste staru formulu izračuna maloprodajne cijene.

Tu formulu koristi i Vlada u Uredbi koju je donijela kako bi ublažila značajan rast cijena goriva. Ta je formula propisana Uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Tu Uredbu je Vlada nekoliko puta mijenjala kako bi intervenirala i spriječila značajan rast cijena koji se dogodio zbog rata u Ukrajini. Zato je potrebno pratiti kako se ta Uredba mijenja i dopunjuje

U toj Uredbi stoji: 

 • Najviše jedinične cijene određuju se sukladno sljedećoj formuli:
  • PC = Pt + P

Dakle, cijena se formira jednostavno - Osnovna cijena plus marža naftne kompanije. 

 • PC = jedinična cijena u HRK/l (izražena na tri decimalna mjesta)
 • Pt = Osnovna cijena fosilnog goriva u obračunskom razdoblju (t) u HRK/litri zaokružena na tri decimalna mjesta
 • P = Premija energetskog subjekta u HRK/l zaokružena na tri decimalna mjesta

Naizgled jednostavno. No, slijedi drugi dio formule: 

pri čemu je:

 • Pt = Osnovna cijena fosilnog goriva u obračunskom razdoblju (t) u HRK/litri zaokružena na tri decimalna mjesta
 • CIF Med M = Srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata u USD/t objavljena u 1397969777Platt’s European Marketscan' pod 'Mediterranean Cargoes CIF Med (Genova/Lavera)' za proizvode Premium Unleaded 10 ppm (Eurosuper 95), 10 ppm ULSD (Eurodizel), zaokružena na tri decimalna mjesta
 • T = Srednji dnevni tečaj u HRK/USD (šest decimalnih mjesta) koji objavljuje Hrvatska narodna banka za dan za koji je objavljena srednja dnevna burzovna cijena naftnih derivata (CIF Med)
 • ρ = Gustoća naftnog derivata (ρ = 0,755 kg/l za motorne benzine; ρ = 0,845 kg/l za dizelska goriva)
 • i = Dnevni podaci: i = 1, 2, 3, ..., n
 • n = Broj objavljenih srednjih dnevnih burzovnih cijena naftnih derivata (CIF Med M) unutar obračunskog razdoblja
 • t = četrnaestodnevno obračunsko razdoblje (ponedjeljak – nedjelja); Cijene naftnih derivata mijenjaju se svakih četrnaest (14) dana. Dan primjene novih cijena naftnih derivata je utorak, nakon četrnaestodnevnog obračunskog razdoblja u 0.00 sati.

Nastavak teksta o trošarinama, PDV-u i razlozima zašto Vlada RH određuje cijene pročitajte na portalu Savjeti.hr